Huisdieren en gezondheid: zes manieren waarop een huisdier de gezondheid kan verbeteren

Huisdieren en gezondheid

We weten al heel lang dat er een heel sterke band bestaat tussen mens en dier, maar wetenschappelijk onderzoek daarnaar is pas vrij recent op gang gekomen. Het allereerste psychologische onderzoek werd zo'n 40 jaar geleden uitgevoerd door 2 Amerikaanse wetenschappers die metingen deden naar wat er nu precies in iemands lichaam gebeurt wanneer die een vriendelijke hond aait.
Men ontdekte dat van die persoon de bloeddruk en de hartslag daalde, de ademhaling regelmatiger werd en de spieren zich ontspanden, allemaal tekenen dat de stress in ons lichaam afneemt.

1 Minder stress

In de decennia daarna bevestigden veel andere onderzoeken deze bevindingen, waarbij bleek dat ook de bloedwaarden voor stress-gerelateerde hormonen veranderden.
Dit positieve psychologische gevolg van het aanraken van een geliefd huisdier werkte zelfs sneller dan medicijnen, die bij stress worden voorgeschreven! Het effect was namelijk al 5 tot 24 minuten na het spelen met een hond aantoonbaar.
Er is nu heel veel bewijs voorhanden, die bevestigen dat huisdieren ook echt goed voor je welbevinden zijn en niet alleen de kwaliteit van je leven verbeteren, maar je ook langer laten leven.
Het omgaan met een een huisdier is niet alleen op de korte termijn gunstig voor de periode waarin het huisdier ook fysiek bij je aanwezig is, maar werkt ook langer door en versterkt zichzelf nog eens op langere termijn. 

Op kinderen hebben huisdieren een nog veel grotere invloed. Kinderen, die een hond als huisdier hebben en daar ook veel mee spelen, hebben aantoonbaar minder cortisol in het bloed dan kinderen die geen huisdier hebben of zich daar niet of amper mee bemoeien.
Niet alleen honden doen dat bij hun baasjes. Het spinnen van een kat op schoot laat mensen ook ontspannen.
Ook het rijden op en het verzorgen van een paard verlaagt de cortisolspiegel zowel bij volwassenen als tieners.

Inmiddels zullen de meeste mensen ook wel van een 'kattencafé' hebben gehoord, dit fenomeen is komen overwaaien uit Japan. Bezoekers kunnen in een kattencafé naast de gebruikelijke drankjes en versnaperingen ook de aanwezige katten aaien of ermee spelen.
Het gebruik van een huisdier als 'staflid' om stress bij hun personeel of patiënten te verlagen, dringt door tot steeds meer bedrijven en instellingen, zoals scholen of ziekenhuizen.

2 Goed voor je hart

We weten allemaal wel wat we zouden moeten doen om een gezonde leefstijl te leiden, waarbij het vooral draait omn gezond eten en genoeg bewegen als manier om hartklachten te voorkomen. Maar wist u dat een huisdier ook goed voor je hart kon zijn?
Dat gunstige effect op je hartgezondheid is zo sterk dat de Amerikaanse Hartstichting zelfs nadrukkelijk de aanbeveling geeft om een huisdier te nemen en dan met name een hond, om zo de kans op hart- en vaataandoeningen te verlagen.

Voor een deel is dat gunstige effect op je gezondheid te verklaren doordat mensen met hun hond moeten gaan wandelen. Mensen met een hond voldoen in vergelijking met mensen zonder hond ruim 50% eerder aan de aanbevolen beweegrichtlijnen 
Mensen met een huisdier hebben een lagere bloeddruk, lagere cholesterolwaarden en hebben minder last van overgewicht dan mensen zonder huisdier. Allemaal factoren die van invloed zijn op je hartgezondheid.
Dat geldt zelfs wanneer voor het overige de leefstijl wel identiek is: in een Australisch onderzoek werden mensen vergeleken die evenveel rookten en junkfood aten en het hebben van een hond, het enige opvallende verschil was. De groep hondenbezitters had ondanks een even slechte leefstijl, toch betere bloedwaarden.

Huisdieren kunnen ook goed zijn voor je hart wanneer je al hartklachten hebt. In een Amerikaans onderzoek werden 400 mensen gevolgd na ontslag uit het ziekenhuis na het overleven van een hartaanval. 
Patiënten mèt een huisdier hadden aanzienlijk meer kans een jaar later nog in leven te zijn dan de hartpatiënten zonder huisdier. De hechte band tussen een hond en het baasje werkte kennelijk heel gunstig op hun stressniveau, wat van grote invloed is op de ernst van hartklachten.

3 Geestelijke gezondheid

Een hechte band met je huisdier hebben is niet alleen goed om het stressniveau te verlagen. Ruim 25% van de mensen gaat naar hun huisarts omdat ze verdriet hebben, zich depressief voelen of last hebben van een angststoornis.

Mensen, die weinig contact hebben met andere mensen, hebben het meeste baat bij een huisdier en de emotionele band die ze daarmee kunnen opbouwen. In een tijd waarin de familiebanden steeds minder sterk zijn, lopen vooral oudere mensen het risico dat ze last krijgen van eenzaamheid en zich buitengesloten en depressief gaan voelen.
Mensen zonder huisdieren hebben wel een tot 4x hoger risico op depressiviteit dan mensen van dezelfde leeftijd die wel een huisdier hebben. Bovendien blijken mensen met een huisdier ook minder medicijnen nodig te hebben en waren ze ook tevredener over hun leven.

De fijne en ontspannen band, die velen hebben met hun viervoeter brengt nog een ander voordeel met zich mee als iemand vrijgezel is. Iemand die met een hond gaat wandelen, wordt namelijk ook veel sneller door onbekenden aangesproken, de hond willen aaien en met de eigenaar een een praatje willen maken.
Een huisdier kan iemands psychische stoornis niet genezen, maar wel de ernst ervan verminderen.
Zo zegt 60% van de mensen,die een huisdier hebben en ook lijdt aan een geestesziekte dat hun huisdier een 'zeer belangrijke' steun is bij het bestrijden en beheersen van hun ziekte.
Mensen zeggen dat ze dankzij hun huisdier meer grip op hun leven hebben, zich veiliger voelen en ook een vaster dagritme kunnen aanhouden.
Een gezelschapsdier helpt daadwerkelijk om iemand minder depressief te laten voelen, zozeer zelfs dat heel wat instellingen gebruik maken van huisdieren bij de behandeling van depressies en andere geestesziekten.
Zoals een Amerikaanse blogster schreef over haar hond Buddy "Een hond motiveert je de deur uit te gaan om een wandelingetje te maken en frisse lucht in te ademen, zefls wanneer je daar totaal geen zin in hebt.
Een hond laat je vrolijker voelen en laat je lachen vanwege hun unieke persoonlijkheid en grappige gedrag. Dit is iets wat ik nooit eerder zo heb ervaren. Tot slot, een hond houdt onvoorwaardelijk van jou, een liefde die nooit ophoudt.
Wanneer je ook zo'n vrolijk dier in je leven hebt, kom je over je angststoornis en depressieve gevoelens heen, zoals dat voor mij het geval was."

4 Betere sociale vaardigheden

De meeste mensen hebben een heel speciale band met hun huisdieren: tweederde van de mensen met een hond en 56% van de mensen met een kat beschouwt deze als een familielid.
Deze innige band tussen het huisdier en de eigenaar heeft ook een positieve invloed op de band met andere mensen.
Mensen met een huisdier blijken romantischer partners te zijn dan mensen zonder huisdieren; huisdiereigenaren hebben in het algemeen een betere relatie met hun partner en besteden daar ook meer tijd en aandacht aan.

Het zorgen voor een huisdier verbetert ook iemands sociale vaardigheden. Dit is speciaal belangrijk voor kinderen met autisme, die daar vaak grote moeite mee hebben. Vooral met een hond als huisdier zullen autistische kinderen zich sneller voorstellen en eerder vragen stellen aan anderen of vragen beantwoorden van onbekenden.
Volwassenen die als kind een goede band hadden met hun huisdier, blijken ook als volwassene meer empathie en zelfvertrouwen te hebben.

5 Minder kans op allergie

Eén op de 6 Amerikanen heeft last van luchtwegallergie waarbij allergie voor huisdieren een van de meest voorkomende vormen is.
Desondanks kunnen huisdieren juist de kans op ontwikkeling van een allergie verminderen. Kinderen die al heel vroeg in hun leven met huisdieren of dieren op een boerderij in aanraking komen, blijken veel minder vaak last te hebben van astma wanneer ze naar school gaan.
Kinderen die zelfs al als baby en in de eerste 3 maanden van hun leven dichtbij huisdieren komen, ontwikkelen een ander soort darmflora en dan heel specifiek die darmflora, die in verband gebracht wordt met jeugdallergiën.
Dit ondersteunt de zogenaamde 'hygiëne hypothese': door kinderen al op zeer jonge leeftijd bloot te stellen aan pathogenen en allergenen wordt het eigen immuunsysteem versterkt, waardoor ze op latere leeftijd niet zo snel een allergie ontwikkelen.

6 Beter slapen

Diegenen onder jullie, die een hond hebben, zullen maar al te goed weten hoe lastig het kan zijn als je viervoeter het bed met je wil delen.
Gooi je hond (of kat) nu toch maar niet van het bed af, klaarblijkelijk kunnen mensen toch beter slapen als ze hun bed met hun huisdier delen.

Maar liefst 41% van de mensen die hun slaapkamer of het bed deelt met hun huisdier, zeiden dat ze er geen last van hadden en zelfs beter sleipen omdat ze het gezelschap prettig vonden en zich beter konden ontspannen dankzij hun huisdier.

Slotopmerking

Als het verhaal hierboven je niet overtuigt om ook een huisdier te weten, dan weet ik het ook niet meer, tenzij je er echt geen tijd, ruimte en/of geld voor hebt.Dan is er nog altijd een mogelijkheid om het huisdier van een van je buren te adopteren en daar regelmatig voor te zorgen.
Ga anders eens naar zo'n kattencafé als er een in de buurt is.
Of overtuig je baas dat een bedrijfshond toch een uiterst noodzakelijke aanschaf is voor een goed functionerend bedrijf.

Zie ook: Hoe huisdieren uw gezondheid verbeteren

Aan artikel gerelateerde producten

Get every new article on your mail